Title Image

Wie zijn wij?

Nachamu Nachamu Ami

 

De stichting is opgericht op 24 juni 2003. Momenteel bestaat het bestuur uit vijf leden, namelijk de voorzitter, secretaris, penningmeester, en twee algemene leden. Daarnaast zetten veel vrijwilligers zich in voor de stichting.

Visie

 

De Hebreeuwse woorden ‘Nachamu Nachamu Ami’ vinden we terug in Jesaja 40 vers 1: “Troost, troost Mijn Volk; zegt uw God”. Door deze woorden weet de stichting zich opgeroepen en aangespoord. In dit Bijbelvers roept de God van Abraham, Izaäk en Jacob ieder mens op om liefde te betuigen aan het volk Israël.

 

Het doel van het werk van de stichting ‘Nachamu Nachamu Ami’ is het hulp verlenen aan hulpbehoevenden en minderheden, in het bijzonder het Joodse volk. De stichting brengt dit in praktijk door humanitaire hulp te geven aan het Joodse volk en andere bevolkingsgroepen. Waar ter wereld zij zich ook bevinden. Ook initieert of ondersteunt zij Joodse (hulpverlenings-)projecten.