Title Image

Doelstellingen

De Hebreeuwse woorden ‘Nachamu Nachamu Ami’ vinden we terug in Jesaja 40 vers 1 en betekenen: ‘Troost, troost Mijn volk’.

 

De stichting Nachamu Nachamu Ami is opgericht om gehoor te geven aan deze oproep van God. Wij willen als stichting zoeken naar mogelijkheden om het Joodse volk, dat om wat voor reden dan ook in nood verkeert, te helpen, steunen, bemoedigen en vertroosten. Dit ongeacht het land waar zij zich bevinden.

Onze doelstellingen

 – Het belang van de hulpbehoevenden en minderheden, in het bijzonder het Joodse volk, te stimuleren en benadrukken.

– Het geven van humanitaire hulp aan het Joodse volk en andere bevolkingsgroepen, zowel in de diaspora als in Israël.

– Het belang van voorbede voor het Joodse volk onderstrepen en stimuleren.

– Het initiëren of ondersteunen van Joodse (hulpverlening)projecten waar ook ter wereld.

– Het bemoedigen van het Joodse volk met beloften van God uit Zijn Woord.

– Het organiseren van bijeenkomsten om Gods opdracht om te troosten uit te dragen en projecten te promoten.