Title Image

Hulp in nood: Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem

Hulp in nood: Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem

Mattheüs 25: 36 en 40 “Ik ben ziek geweest, en u hebt Mij bezocht … voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”

Sinds de verschrikkelijke aanslagen van 7 oktober en de oorlog die daarop uitbrak, zijn er in Israël al meer dan 12.000 mensen gewond geraakt. Ongeveer 1 op de 3 van hen heeft een ernstige verwonding waarvoor operaties of zelfs amputaties noodzakelijk waren. Revalidatie is noodzakelijk om na die operaties weer goed te leren functioneren. Graag willen we gehoor geven aan de opdracht die Jezus ons geeft in Mattheüs 25 en Israël ondersteunen in de zorg voor al deze gewonden. Tijdens onze bezoeken aan Israël hebben we het Hadassah ziekenhuis bezocht. Zij bouwen momenteel aan het Gandel revalidatie centrum in Jeruzalem. We hebben hier gesproken met artsen en de indrukwekkende verhalen gehoord van patiënten die op 7 oktober of daarna gewond geraakt zijn en nu hier behandeld worden. Het Gandel centrum is een modern revalidatiecentrum met de beste apparatuur en zeer toegewijd personeel. Slechts 4 van de 8 verdiepingen van het complex zijn af, maar toch is het vervroegd open gegaan. Om meer mensen op te kunnen vangen en de beste revalidatiezorg te geven moeten de overige verdieping ook worden afgebouwd. Samen met christelijke en joodse partners uit Nederland zijn we een inzameling gestart om het Hadassah ziekenhuis bij het voltooien van dit centrum te ondersteunen. Ons streven is om €100.000 in te zamelen. Bouwt u mee?
Dat kan op de volgende manieren:
– Bid mee om zegen over dit project en de bouw van het revalidatiecentrum als geheel
– Maak een donatie over op NL67 RABO 0309 3627 92, t.n.v. Stichting Nachamu Nachamu Ami onder vermelding van “Hadassah”. of scan onderstaande QR code
– Vraag in uw gemeente of ze willen collecteren voor deze inzameling *
– Start een sponsoractie
*wij kunnen u hiervoor van aanvullende informatie, foto’s en filmfragmenten over het project voorzien