Title Image

SHANA TOVA

SHANA TOVA

Stichting Nachamu Nachamu Ami wenst iedereen een goed nieuwjaar!
Leviticus ויקרא
23:24 De eerste dag van de zevende maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige dag samen moet vieren
25:8,9 Na verloop van zeven sjabbatsjaren na zeven maal zeven jaar, wanneer er negenenveertig jaren verstreken zijn,
moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid laten schallen. Op Jom Hakipoeriem.
Afbeelding: Jacqueline Verhaar