Title Image

Pesach Actie 2018

Pesach Actie 2018

Steun het Moeder-Kind project met uw gift.

Afwezigheid van de toekomstige vader, werkeloosheid of gebrek aan financiële middelen om nog een kindje te kunnen onderhouden. Dit is de situatie van veel (aanstaande) moeders in Israël. Zo ontstaat de vraag hoe er ooit gezorgd kan worden voor het nieuwe leven. Abortus lijkt het enige antwoord. 

Met uw steun kunnen we veel moeders helpen die niet weten of ze hun kind een leven kunnen bieden. We willen jonge moeders helpen met de middelen die zij niet, en wij wel tot onze beschikking hebben, dankzij uw steun. 

De hulp bestaat uit intensieve begeleiding tijdens de zwangerschap en voorlichting. Ook praktische hulp na de bevalling en gedurende het eerste levensjaar van het kindje zijn onmisbaar.

Klik HIER voor meer informatie.

Maak uw gift over naar: NL67RABO.0309.362.792

t.n.v. Nachamu Nachamu Ami o.v.v. Moeder-Kind