Title Image

Nachamu Nachamu Ami start actie Noodhulp

Nachamu Nachamu Ami start actie Noodhulp

 

De nood onder veel Joodse mensen neemt toe. In Oekraïne, en ook in andere landen, leven velen van hen in schrijnende situaties. Het ontbreekt zelfs aan eerste levensbehoeften.

Met de doorlopende actie Noodhulp wil Stichting Nachamu Nachamu Ami adequaat hulp bieden. Mensen worden opgeroepen om te schenken. Met financiële giften gaat de stichting de benodigde hulpgoederen inkopen waarvan pakketten met levensmiddelen en hygiëneproducten worden samengesteld.

Ook kan men op vastgestelde tijden levensmiddelen inleveren op adressen in heel Nederland. Hygiënemateriaal is doorlopend welkom.

Aan en recent binnengekomen hulpvraag van Joodse gemeenschappen in Oekraïne geeft de stichting gehoor. Met de winter in zicht verzendt de stichting begin december een zo groot mogelijke hoeveelheid hygiëne- en levensmiddelenpakketten.

Informatie over praktische hulp kan men verkrijgen door contact op te nemen met tel. (0318) 48 68 08

Giften kunnen overgemaakt worden naar NL67 RABO 0309 3627 92 o.v.v. ”noodhulp algemeen 9068”