Title Image

KOM IN ACTIE

KOM IN ACTIE

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar mensen die ons helpen met kleding en spullen sorteren in Renswoude. We kunnen nog meer containers met goederen verzenden als u ons komt helpen.
Dinsdag, woensdag en donderdag zijn de dagen waarop we hulp nodig hebben. De nood in de wereld is groot en u heeft de mogelijkheid om te helpen! Kom in actie in deze roerige tijd, hoe lang hebben we nog de gelegenheid om te helpen?

Aanmeldingen graag naar:
[email protected]