Title Image

Gezegende Pesach – Pasen

Gezegende Pesach – Pasen

 

 

In deze vreselijke Corona tijd (plaag), is het nog steeds een opdracht om Pesach en het Seider te vieren. Een feest van verlossing en bevrijding. Een feest van ongezuurde broden en een Pesach lam.

פסח pesach met de getalswaarde van 148, feest van verlossing.

Met brood לחם ( getalswaarde 78) en wijn יין (getalswaarde 70), 78+70=148

De verlossing uit Egypte , God sloeg alle afgoden uit Egypte met 10 plagen.

 

Exodus 12:7-13 Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan  de bovendorpel strijken, 8 Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere kruiden.9 Het dier mag niet halfgaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: met kop, poten en ingewanden.10 Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je het verbranden.11 Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in je hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van Adonai, het pesachmaal. 12 Ik zal die nacht rondgaan, door `Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben Adonai. 13 Maar jullie zal ik voorbijgaan:aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door het merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. (Tanach)

 

Zonder bloed geen redding, Heb.9:18-22. Yeshua ons Pesach-lam,

Openbaring 3:20 Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.